New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Posłuszni do bólu
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1