New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Terrorism Handbook for Operational Responders