New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego