New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Numerical Methods for Chemical Engineering : Applications in MATLAB
Badanie podłoża budowli : metody polowe
Brannigan's Building Construction for the Fire Service