New items
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji