Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Simpson medycyna sądowa
ABC ciężkich urazów
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Interna Harrisona. tom I