New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Fire and Emergency Services Instructor
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka