New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Diagnostyka obiektów budowlanych. Cz. 2,
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
System ochrony zdrowia w Polsce