New items
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych na terenach poligonowych : konferencja "Wędrzyn 2005" : Torzym-Wędrzyn 13-17 kwietnia 2005 r. : referaty. CD 2
Inżynieria w bezpieczeństwie wewnętrznym
Użycie pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego w akcjach ratowniczych