New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami