New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Postępy w fotowoltaice : struktura i wytwarzanie ogniw PV, projektowanie i zastosowania systemów fotowoltaicznych, klasyczne i nowatorskie ogniwa słoneczne w praktyce
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku