New items
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych