Nowości
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Postępy w fotowoltaice : struktura i wytwarzanie ogniw PV, projektowanie i zastosowania systemów fotowoltaicznych, klasyczne i nowatorskie ogniwa słoneczne w praktyce