New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy