New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Systemy fotowoltaiczne
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1