Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Interna Harrisona. tom I
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Neurologia