New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Modelowanie organizacji dynamicznej
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Fire and Emergency Services Instructor