Nowości
ABC ciężkich urazów
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Położnictwo i ginekologia
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji