New items
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Ratownictwo medyczne : procedury od A do Z
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich