Nowości
ABC oparzeń
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Terror\terroryzm : studium przypadku
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań