New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Rysunek techniczny maszynowy dla automatyków i mechatroników
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej