New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Ekologia : słownik encyklopedyczny