New items
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB