New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Drzewa : łatwe rozpoznawanie