Nowości
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Okulistyka
Sobotta atlas anatomii człowieka
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej