New items
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19