New items
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Katastrofy. 2,
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Mechanika płynów