Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii