New items
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1