New items
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
ABC ciężkich urazów