Nowości
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii