New items
Atlas pogody
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki