Nowości
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 3
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG