New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Psychology of Pandemics : Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka