New items
Interna Harrisona. tom II
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Anestezjologia