New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 3
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy