New items
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski