New items
Prawo urzędnicze
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych