Nowości
Genetyka medyczna
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Okulistyka
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań