New items
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski