Nowości
Terror\terroryzm : studium przypadku
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Genetyka medyczna
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,