Nowości
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów