New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Systemy fotowoltaiczne
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej