Nowości
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Studenckie prace naukowe