New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Prawo urzędnicze