New items
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Podręcznik Survivalu