New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Kryptografia w teorii i praktyce