New items
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Prawo urzędnicze