New items
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Diagnostyka obiektów budowlanych. Cz. 2,
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu