New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Studenckie prace naukowe
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,