New items
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Ochrona własności intelektualnej
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce