New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Interna Harrisona. tom I
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Interna Harrisona. tom II