New items
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Kryptografia w teorii i praktyce
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki